Apakah Puasa Asyura Harus 2 Hari

jurnal


Apakah Puasa Asyura Harus 2 Hari

Puasa Asyura adalah puasa sunah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa puasa Asyura hukumnya sunah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Puasa Asyura memiliki banyak keutamaan termasuk menghapus dosa setahun yang lalu.

Selain menghapus dosa, puasa Asyura juga memiliki banyak manfaat lain seperti meningkatkan kesehatan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melatih kesabaran. Puasa Asyura juga memiliki sejarah yang panjang, bahkan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Paket 2 Botol beli di Shopee : https://shope.ee/4AeFikWtXH

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang puasa Asyura, termasuk tata cara pelaksanaannya, keutamaannya, dan sejarahnya. Artikel ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang puasa Asyura sehingga pembaca dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik.

apakah puasa asyura harus 2 hari

Aspek-aspek penting dalam puasa Asyura perlu dipahami untuk melaksanakan ibadah ini dengan baik. Berikut adalah 9 aspek penting terkait puasa Asyura:

 • Waktu pelaksanaan
 • Hukum puasa
 • Tujuan puasa
 • Tata cara puasa
 • Keutamaan puasa
 • Puasa yang dilarang
 • Puasa bagi yang sakit
 • Puasa bagi ibu hamil
 • Puasa bagi anak-anak

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang puasa Asyura. Misalnya, waktu pelaksanaan terkait dengan penentuan tanggal 10 Muharram, sedangkan hukum puasa menjelaskan kewajiban dan anjuran terkait pelaksanaannya. Tujuan puasa memberikan motivasi spiritual, sementara tata cara puasa memberikan panduan praktis. Keutamaan puasa menguatkan niat, sedangkan puasa yang dilarang memberikan batasan. Aturan khusus bagi yang sakit, ibu hamil, dan anak-anak menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan dalam beribadah.

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan puasa Asyura sangat penting karena menentukan keabsahan puasa. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Umat Islam diwajibkan untuk memulai puasa pada waktu fajar (subuh) dan mengakhirinya saat matahari terbenam (maghrib) pada tanggal tersebut. Jika puasa dilaksanakan di luar waktu tersebut, maka puasa tidak dianggap sah.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah puasa Asyura harus dilaksanakan selama dua hari atau hanya satu hari. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa puasa Asyura dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia telah menghapus dosa setahun yang lalu.”

Jadi, dengan memahami waktu pelaksanaan puasa Asyura, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan benar dan memperoleh keutamaannya, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu.

Hukum puasa

Hukum puasa Asyura adalah sunah muakkadah, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Hukum ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
“Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia telah menghapus dosa setahun yang lalu.”

Oleh karena itu, puasa Asyura menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Dengan melaksanakan puasa Asyura, umat Islam dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah puasa Asyura harus dilaksanakan selama dua hari atau hanya satu hari. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa puasa Asyura dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
“Barangsiapa berpuasa pada hari Arafah, maka ia telah menghapus dosa dua tahun yang lalu.”

Oleh karena itu, dengan memahami hukum puasa Asyura, umat Islam dapat melaksanakan ibadah ini dengan benar dan memperoleh keutamaannya, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu.

Tujuan puasa

Tujuan puasa Asyura sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan puasa Asyura itu sendiri. Ada beberapa tujuan utama dalam melaksanakan puasa Asyura, di antaranya:

 • Menghapus dosa

  Puasa Asyura dipercaya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia telah menghapus dosa setahun yang lalu.”

 • Mendekatkan diri kepada Allah SWT

  Puasa Asyura merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan kita.

 • Melatih kesabaran

  Puasa Asyura mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat melatih kesabaran dan ketahanan kita.

 • Meningkatkan kesehatan

  Puasa Asyura juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berpuasa, kita dapat memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat dan memperbaiki diri.

Dengan memahami tujuan puasa Asyura, kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan memperoleh keutamaannya. Puasa Asyura merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi mereka yang memiliki alasan syar’i untuk tidak berpuasa.

Tata cara puasa

Tata cara puasa Asyura tidak jauh berbeda dengan tata cara puasa pada umumnya. Berikut adalah tata cara puasa Asyura secara umum:

 1. Niat puasa pada malam hari atau sebelum fajar.
 2. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri dari fajar hingga matahari terbenam.
 3. Membaca doa berbuka puasa saat matahari terbenam.

Dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”, tata cara puasa tetap sama, yaitu dengan melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah puasa Asyura harus dilaksanakan selama dua hari atau hanya satu hari. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa puasa Asyura dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia telah menghapus dosa setahun yang lalu.”

Dengan demikian, tata cara puasa Asyura menjadi komponen penting dalam melaksanakan ibadah puasa Asyura. Dengan memahami dan melaksanakan tata cara puasa dengan benar, umat Islam dapat memperoleh keutamaan puasa Asyura, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu.

Keutamaan puasa

Keutamaan puasa Asyura merupakan salah satu aspek penting yang terkait erat dengan “apakah puasa Asyura harus 2 hari”. Puasa Asyura memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

 • Menghapus dosa

  Puasa Asyura dipercaya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan selama setahun terakhir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Barangsiapa berpuasa pada hari Asyura, maka ia telah menghapus dosa setahun yang lalu.”

 • Mendekatkan diri kepada Allah SWT

  Puasa Asyura merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan kita.

 • Melatih kesabaran

  Puasa Asyura mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita dapat melatih kesabaran dan ketahanan kita.

 • Meningkatkan kesehatan

  Puasa Asyura juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berpuasa, kita dapat memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat dan memperbaiki diri.

Dengan memahami keutamaan puasa Asyura, kita dapat termotivasi untuk melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik. Selain itu, ini juga dapat mendorong kita untuk melaksanakan puasa Asyura selama dua hari, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama. Dengan demikian, kita dapat memperoleh keutamaan puasa Asyura secara maksimal, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu.

Puasa yang dilarang

Dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”, terdapat beberapa jenis puasa yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Memahami puasa yang dilarang menjadi penting untuk menghindari pelanggaran dalam melaksanakan ibadah puasa Asyura.

 • Puasa Nisfu Syaban

  Puasa Nisfu Syaban adalah puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Syaban. Puasa ini tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah SAW yang menganjurkannya.

 • Puasa Hari Raya

  Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak diperbolehkan. Hari raya merupakan hari untuk bergembira dan bersyukur, sehingga tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut.

 • Puasa Hari Tasyrik

  Puasa pada hari Tasyrik, yaitu tiga hari setelah Hari Raya Idul Adha, juga tidak diperbolehkan. Hari Tasyrik merupakan hari untuk menyembelih hewan kurban dan mendistribusikan dagingnya.

 • Puasa Qadha pada Hari Arafah

  Puasa qadha pada hari Arafah tidak diperbolehkan. Hari Arafah merupakan hari untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut.

Dengan memahami jenis-jenis puasa yang dilarang, umat Islam dapat terhindar dari melakukan pelanggaran dalam melaksanakan puasa Asyura. Selain itu, memahami aspek puasa yang dilarang juga dapat memperkaya pemahaman tentang tata cara dan ketentuan dalam berpuasa.

Puasa bagi yang sakit

Dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”, terdapat ketentuan khusus bagi orang yang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, baik karena sakit ringan maupun sakit berat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 185:

“…dan orang yang sakit atau dalam perjalanan (boleh tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

Dengan demikian, orang yang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Asyura selama dua hari. Mereka dapat mengganti puasa tersebut pada hari-hari lain setelah sembuh dari sakitnya. Namun, jika memungkinkan, dianjurkan bagi orang yang sakit untuk tetap berpuasa selama satu hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Hal ini karena puasa pada tanggal 10 Muharram memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan puasa pada tanggal 9 Muharram.

Sebagai contoh, jika seseorang sakit pada tanggal 9 Muharram dan tidak dapat berpuasa, maka ia dapat mengganti puasanya pada hari lain setelah sembuh dari sakitnya. Namun, jika ia merasa cukup kuat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka ia dianjurkan untuk tetap berpuasa pada hari tersebut untuk memperoleh keutamaannya.

Memahami ketentuan puasa bagi yang sakit sangat penting dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”. Hal ini memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa, sehingga mereka dapat fokus pada pemulihan kesehatan mereka. Namun, jika memungkinkan, tetap dianjurkan untuk melaksanakan puasa Asyura, terutama pada tanggal 10 Muharram, untuk memperoleh keutamaannya.

Puasa bagi ibu hamil

Dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”, terdapat ketentuan khusus bagi ibu hamil. Ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan dirinya atau janin yang dikandungnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 185:

“…dan kewajiban bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”

Dengan demikian, ibu hamil tidak wajib melaksanakan puasa Asyura selama dua hari. Mereka dapat mengganti puasa tersebut pada hari-hari lain setelah melahirkan atau setelah kondisi kesehatannya pulih. Namun, jika memungkinkan, dianjurkan bagi ibu hamil untuk tetap berpuasa selama satu hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Hal ini karena puasa pada tanggal 10 Muharram memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan puasa pada tanggal 9 Muharram.

Sebagai contoh, jika seorang ibu hamil merasa khawatir dapat membahayakan kesehatannya jika berpuasa pada tanggal 9 Muharram, maka ia dapat tidak berpuasa pada hari tersebut. Namun, jika ia merasa cukup kuat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka ia dianjurkan untuk tetap berpuasa pada hari tersebut untuk memperoleh keutamaannya.

Memahami ketentuan puasa bagi ibu hamil sangat penting dalam konteks “apakah puasa Asyura harus 2 hari”. Hal ini memberikan keringanan bagi ibu hamil untuk tidak berpuasa, sehingga mereka dapat fokus pada kesehatan diri dan janin yang dikandungnya. Namun, jika memungkinkan, tetap dianjurkan untuk melaksanakan puasa Asyura, terutama pada tanggal 10 Muharram, untuk memperoleh keutamaannya.

Puasa bagi anak-anak

Dalam pembahasan “apakah puasa Asyura harus 2 hari”, aspek “Puasa bagi anak-anak” memegang peranan penting. Puasa Asyura merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, namun terdapat ketentuan khusus bagi anak-anak dalam melaksanakannya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait “Puasa bagi anak-anak”:

 • Usia anak

  Usia anak menjadi salah satu faktor penentu apakah seorang anak boleh berpuasa atau tidak. Anak-anak yang belum baligh (mencapai usia pubertas) tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun, jika anak sudah baligh, maka mereka wajib berpuasa seperti orang dewasa.

 • Kondisi kesehatan

  Kondisi kesehatan anak juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang sedang sakit atau memiliki kondisi kesehatan tertentu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini karena puasa dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

 • Kemampuan anak

  Kemampuan anak juga menjadi pertimbangan penting. Anak-anak yang belum mampu menahan lapar dan dahaga untuk waktu yang lama tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mereka dapat memulai berpuasa secara bertahap sesuai dengan kemampuannya.

 • Bimbingan orang tua

  Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak dalam berpuasa. Orang tua harus menjelaskan tentang manfaat dan keutamaan puasa kepada anak-anak. Selain itu, orang tua juga harus mengawasi dan memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam berpuasa.

Dengan memahami aspek-aspek “Puasa bagi anak-anak”, orang tua dapat membimbing anak-anak mereka dalam melaksanakan puasa Asyura dengan baik dan sesuai dengan kemampuan mereka. Meskipun puasa Asyura tidak wajib bagi anak-anak, namun mengajarkan mereka tentang puasa sejak dini dapat menumbuhkan kebiasaan berpuasa di kemudian hari.

Pertanyaan Umum tentang Puasa Asyura

Pertanyaan Umum ini disusun untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan mengenai “apakah puasa Asyura harus 2 hari”. Pertanyaan-pertanyaan ini membahas berbagai aspek puasa Asyura, termasuk keutamaannya, ketentuannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pertanyaan 1: Apakah puasa Asyura wajib dilaksanakan selama dua hari?

Jawaban: Pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama menyatakan bahwa puasa Asyura dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa puasa Asyura hanya dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Pertanyaan 2: Apa keutamaan puasa Asyura?

Jawaban: Keutamaan puasa Asyura adalah menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, puasa Asyura juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, melatih kesabaran, dan meningkatkan kesehatan.

Pertanyaan 3: Apakah orang yang sakit boleh tidak berpuasa Asyura?

Jawaban: Ya, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa Asyura. Mereka dapat mengganti puasanya pada hari-hari lain setelah sembuh dari sakitnya.

Pertanyaan 4: Bolehkah ibu hamil tidak berpuasa Asyura?

Jawaban: Ya, ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa Asyura jika dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan dirinya atau janin yang dikandungnya. Mereka dapat mengganti puasanya setelah melahirkan atau setelah kondisi kesehatannya pulih.

Pertanyaan 5: Apakah anak-anak wajib berpuasa Asyura?

Jawaban: Anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berpuasa Asyura. Namun, jika anak sudah baligh, maka mereka wajib berpuasa seperti orang dewasa.

Pertanyaan 6: Apa saja yang membatalkan puasa Asyura?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan puasa Asyura sama dengan hal-hal yang membatalkan puasa pada umumnya, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan muntah dengan sengaja.

Pertanyaan Umum ini memberikan gambaran umum tentang berbagai aspek puasa Asyura. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, silakan merujuk pada artikel selanjutnya mengenai puasa Asyura.

Dengan memahami aspek-aspek puasa Asyura, kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dan memperoleh keutamaannya. Puasa Asyura merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, terutama pada tanggal 10 Muharram.

Tips Melaksanakan Puasa Asyura

Puasa Asyura merupakan ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa tips agar dapat melaksanakan puasa Asyura dengan baik dan memperoleh keutamaannya:

Tip 1: Niat yang kuat
Niat merupakan syarat sahnya puasa. Niat puasa Asyura dapat dilakukan pada malam hari atau sebelum fajar.

Tip 2: Persiapan fisik dan mental
Puasa Asyura mengharuskan kita menahan lapar dan dahaga. Persiapan fisik dan mental sangat penting agar kita dapat melaksanakan puasa dengan lancar.

Tip 3: Sahur
Sahur merupakan waktu makan sebelum fajar. Sahur sangat dianjurkan untuk mempersiapkan tubuh menghadapi puasa.

Tip 4: Berbuka puasa tepat waktu
Berbuka puasa tepat waktu, yaitu saat matahari terbenam, sangat penting untuk segera mengembalikan energi tubuh.

Tip 5: Perbanyak ibadah
Puasa Asyura merupakan momen yang tepat untuk memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Qur’an, berzikir, dan berdoa.

Tip 6: Hindari perbuatan yang membatalkan puasa
Perbuatan yang membatalkan puasa harus dihindari, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan muntah dengan sengaja.

Tip 7: Jaga kesehatan
Meskipun berpuasa, kesehatan tetap harus dijaga. Jika merasa tidak sehat, segera batalkan puasa dan konsultasikan ke dokter.

Tip 8: Berbagi dengan sesama
Puasa Asyura dapat menjadi momen untuk berbagi dengan sesama, seperti memberikan makanan atau sedekah kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan melaksanakan tips-tips di atas, kita dapat melaksanakan puasa Asyura dengan baik dan memperoleh keutamaannya. Puasa Asyura merupakan ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melatih kesabaran. Mari kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal kebaikan.

Tips-tips di atas merupakan bagian penting dalam melaksanakan puasa Asyura. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, kita dapat melaksanakan puasa dengan baik dan memperoleh keutamaannya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat puasa Asyura secara lebih mendalam.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas secara mendalam tentang “apakah puasa Asyura harus 2 hari”. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin utama, yaitu:

 • Puasa Asyura sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, baik selama satu hari (tanggal 10 Muharram) maupun dua hari (tanggal 9 dan 10 Muharram).
 • Puasa Asyura memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu.
 • Dalam melaksanakan puasa Asyura, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti niat, persiapan fisik dan mental, serta menghindari perbuatan yang membatalkan puasa.

Puasa Asyura merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Melalui puasa Asyura, kita dapat meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memperoleh ampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita manfaatkan momen puasa Asyura ini untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan.

Youtube Video:Rekomendasi Herbal Alami:

Paket 2 Botol beli di Shopee : https://shope.ee/4AeFikWtXH

Paket 3 Botol beli di Shopee : https://shope.ee/9ezCGux0K3

Paket 3 Botol beli di Lazada : https://t.co/C7fZKh60Ca

Rekomendasi Susu Etawa:

Paket 3 Box beli di Shopee : https://s.shopee.co.id/50DMiR3p0l

Paket 3 Box beli di Shopee : https://c.lazada.co.id/t/c.b60DdB?sub_aff_id=staida_raw_yes

Artikel Terkait

Bagikan:

jurnal

Saya adalah seorang penulis yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hobi saya menulis artikel yang bermanfaat untuk teman-teman yang membaca artikel saya.

Artikel Terbaru