Hadits Puasa Muharram

jurnal


Hadits Puasa Muharram

Hadis puasa Muharram adalah sebuah ajaran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram yang dikenal sebagai Hari Asyura. Puasa ini memiliki keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang menjalankannya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Qatadah:

Puasa Muharram memiliki beberapa keutamaan, di antaranya dapat menghapus dosa setahun yang lalu, menjadi penebus dosa besar, dan mendatangkan pahala yang berlimpah. Secara historis, puasa Muharram juga dikaitkan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.

Cari Herbal di Zymuno : https://s.shopee.co.id/3L5LgJpQIt

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang keutamaan, manfaat, dan sejarah puasa Muharram, serta memberikan tips praktis untuk menjalankannya dengan baik.

Hadis Puasa Muharram

Hadis puasa Muharram merupakan ajaran penting dalam Islam yang memiliki banyak aspek mendasar yang perlu dipahami. Berikut adalah 8 aspek penting yang terkait dengan hadis puasa Muharram:

 • Jenis puasa
 • Waktu pelaksanaan
 • Keutamaan
 • Manfaat
 • Sejarah
 • Syarat dan rukun
 • Sunnah dan adab
 • Hikmah

Kedelapan aspek ini saling terkait dan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang hadis puasa Muharram. Jenis puasa mengacu pada jenis puasa yang dianjurkan, yaitu puasa sunnah. Waktu pelaksanaan menjelaskan waktu yang tepat untuk melaksanakan puasa Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram (Asyura) dan sehari sebelumnya atau sesudahnya. Keutamaan membahas tentang keutamaan dan pahala yang diperoleh dari menjalankan puasa Muharram. Manfaat mengulas tentang manfaat puasa Muharram bagi kesehatan fisik dan spiritual. Sejarah mengupas tentang asal-usul dan perkembangan puasa Muharram dalam sejarah Islam. Syarat dan rukun menjelaskan tentang syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar puasa Muharram sah. Sunnah dan adab membahas tentang sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan saat menjalankan puasa Muharram. Sedangkan hikmah mengungkap tentang hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan puasa Muharram.

Jenis Puasa

Hadis puasa Muharram secara khusus menjelaskan mengenai jenis puasa yang dianjurkan, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan, namun sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Puasa Muharram termasuk dalam kategori puasa sunnah muakkadah, yaitu puasa sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati hukum wajib.

Jenis puasa dalam hadis puasa Muharram merujuk pada tata cara pelaksanaan puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa Muharram dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram (Asyura) dan sehari sebelumnya atau sesudahnya. Pelaksanaan puasa Muharram secara berurutan selama tiga hari juga dianjurkan dalam hadis Nabi SAW.

Memahami jenis puasa dalam hadis puasa Muharram sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan puasa tersebut. Dengan menjalankan puasa sesuai dengan jenis yang dianjurkan, umat Islam dapat memperoleh keutamaan dan manfaat yang dijanjikan dalam hadis tersebut. Selain itu, memahami jenis puasa juga membantu umat Islam dalam menyesuaikan niat dan tata cara pelaksanaan puasa dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merupakan aspek penting dalam hadis puasa Muharram yang perlu dipahami dengan baik. Hadis Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan puasa Muharram pada tanggal 10 Muharram (Asyura) dan sehari sebelumnya atau sesudahnya. Waktu pelaksanaan ini memiliki keutamaan dan hikmah tersendiri.

 • Tanggal Pelaksanaan

  Puasa Muharram dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura. Tanggal ini memiliki nilai sejarah dan keutamaan khusus dalam Islam. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sehari sebelum atau sesudah Asyura, sehingga totalnya menjadi tiga hari puasa.

 • Waktu Shalat Subuh

  Waktu dimulainya puasa Muharram adalah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Batas waktu dimulainya puasa adalah ketika waktu shalat Subuh telah masuk. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sahur sebelum waktu Subuh tiba.

 • Waktu Shalat Maghrib

  Waktu berbuka puasa Muharram adalah ketika matahari terbenam atau waktu shalat Maghrib telah masuk. Umat Islam dianjurkan untuk berbuka puasa tepat waktu dan tidak menundanya hingga larut malam.

 • Puasa Tiga Hari

  Selain puasa pada tanggal 10 Muharram, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sehari sebelum atau sesudahnya, sehingga totalnya menjadi tiga hari puasa. Pelaksanaan puasa tiga hari ini memiliki keutamaan tersendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Memahami waktu pelaksanaan puasa Muharram sangat penting agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan puasa pada waktu yang tepat, umat Islam dapat memperoleh keutamaan dan manfaat yang dijanjikan dalam hadis puasa Muharram.

Keutamaan

Keutamaan puasa Muharram merupakan salah satu aspek penting yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa ini. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat diperoleh dengan melaksanakan puasa Muharram, sehingga menjadi motivasi dan pendorong bagi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam meraih keutamaan tersebut.

 • Penghapus Dosa

  Salah satu keutamaan puasa Muharram adalah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Dengan melaksanakan puasa Muharram, umat Islam berkesempatan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa kecil dan memulai lembaran baru dengan lebih baik.

 • Pahala Berlipat

  Puasa Muharram juga memiliki keutamaan berupa pahala yang berlipat ganda. Allah SWT memberikan pahala yang berlipat bagi hamba-Nya yang melaksanakan puasa pada bulan Muharram, baik puasa wajib maupun puasa sunnah.

 • Penebus Dosa Besar

  Hadis puasa Muharram juga menyebutkan bahwa puasa Muharram dapat menjadi penebus dosa besar, khususnya jika dibarengi dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dengan melaksanakan puasa Muharram, umat Islam berkesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah SWT atas dosa-dosa besar yang telah diperbuat.

 • Pintu Rezeki

  Selain keutamaan spiritual, puasa Muharram juga diyakini dapat mendatangkan keberkahan dan kelapangan rezeki. Dengan melaksanakan puasa Muharram, umat Islam membuka pintu rezeki dan memohon kepada Allah SWT untuk dimudahkan dalam urusan dunia maupun akhirat.

Keutamaan-keutamaan puasa Muharram ini menjadi motivasi besar bagi umat Islam untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Muharram. Dengan memahami keutamaan-keutamaan tersebut, umat Islam dapat lebih semangat dan ikhlas dalam berpuasa, sehingga memperoleh pahala dan keberkahan yang berlimpah dari Allah SWT.

Manfaat

Manfaat merupakan salah satu aspek penting dari hadis puasa Muharram yang menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Puasa Muharram tidak hanya membawa keutamaan spiritual, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Manfaat puasa Muharram bagi kesehatan jasmani, antara lain: membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme, dan menjaga kesehatan jantung. Sementara itu, manfaat puasa Muharram bagi kesehatan rohani, antara lain: meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran dan pengendalian diri, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Contoh nyata manfaat puasa Muharram dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada orang-orang yang berhasil menurunkan berat badan, mengatasi masalah pencernaan, atau merasa lebih tenang dan damai setelah melaksanakan puasa Muharram. Selain itu, puasa Muharram juga dapat menjadi sarana untuk melatih kedisiplinan diri dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.

Memahami manfaat puasa Muharram dapat mendorong umat Islam untuk lebih antusias dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Dengan mengetahui manfaat yang akan diperoleh, baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani, umat Islam dapat lebih termotivasi untuk menjalankan puasa Muharram dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

Sejarah

Sejarah merupakan salah satu aspek penting dari hadis puasa Muharram yang memberikan konteks dan latar belakang pelaksanaan ibadah puasa di bulan Muharram. Memahami sejarah puasa Muharram dapat menambah pemahaman kita tentang makna dan keutamaan ibadah ini.

 • Asal-usul

  Puasa Muharram pertama kali dilakukan pada masa Nabi Musa AS untuk memperingati peristiwa diselamatkannya Bani Israil dari kejaran Firaun. Umat Islam kemudian mengikuti tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan syukur kepada Allah SWT.

 • Masa Rasulullah SAW

  Nabi Muhammad SAW membenarkan pelaksanaan puasa Muharram dan menganjurkannya kepada umatnya. Beliau juga menjelaskan keutamaan dan manfaat puasa Muharram dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.

 • Tradisi dan Budaya

  Puasa Muharram telah menjadi tradisi dan budaya di kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia. Di beberapa daerah, puasa Muharram dikaitkan dengan acara-acara keagamaan dan sosial, seperti pengajian, doa bersama, dan saling berbagi makanan.

 • Pengaruh Sejarah

  Sejarah puasa Muharram juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti peristiwa Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa ini menjadikan puasa Muharram semakin bermakna bagi sebagian umat Islam, terutama bagi kaum Syiah.

Memahami sejarah puasa Muharram dapat membantu kita dalam memahami makna dan keutamaan ibadah ini. Selain itu, sejarah puasa Muharram juga dapat memperkaya wawasan kita tentang tradisi dan budaya umat Islam di seluruh dunia.

Syarat dan rukun

Dalam hadis puasa Muharram, syarat dan rukun merupakan aspek penting yang perlu dipenuhi agar puasa yang dijalankan menjadi sah dan bernilai ibadah. Syarat adalah kondisi yang harus ada sebelum melaksanakan puasa, sedangkan rukun adalah perbuatan atau amalan yang wajib dilakukan selama menjalankan puasa.

 • Niat

  Niat merupakan syarat utama dalam berpuasa. Niat harus diucapkan atau diikrarkan di dalam hati pada malam hari sebelum berpuasa atau pada saat fajar menyingsing.

 • Menahan Diri

  Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari adalah rukun puasa yang wajib dilakukan. Menahan diri juga mencakup menahan diri dari perbuatan yang dapat membatalkan puasa, seperti merokok atau berkata-kata kotor.

 • Islam dan Baligh

  Syarat menjadi seorang muslim dan baligh (dewasa) merupakan syarat wajib dalam melaksanakan puasa. Orang yang belum memeluk agama Islam atau belum baligh tidak wajib melaksanakan puasa.

 • Tidak Halangan

  Tidak adanya halangan atau uzur, seperti sakit, bepergian jauh, atau haid bagi perempuan, merupakan syarat sahnya puasa. Orang yang memiliki halangan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.

Memahami syarat dan rukun puasa Muharram sangat penting agar ibadah puasa yang kita jalankan sesuai dengan tuntunan syariat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dengan memenuhi syarat dan rukun puasa dengan baik, kita dapat memperoleh keutamaan dan manfaat yang telah dijanjikan dalam hadis puasa Muharram.

Sunnah dan adab

Sunnah dan adab merupakan aspek penting dalam hadis puasa Muharram yang melengkapi syarat dan rukun puasa. Sunnah adalah segala sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan dalam berpuasa, sedangkan adab adalah etika atau tata krama yang harus diperhatikan selama menjalankan ibadah puasa.

 • Membaca Doa Niat

  Membaca doa niat sebelum berpuasa merupakan sunnah yang dianjurkan. Doa niat diucapkan pada malam hari sebelum berpuasa atau pada saat fajar menyingsing.

 • Sahur

  Sahur adalah makan yang dilakukan sebelum waktu Subuh. Sahur merupakan sunnah yang dianjurkan karena dapat memberikan energi untuk berpuasa sehari penuh.

 • Berbuka dengan yang Manis

  Berbuka puasa dengan sesuatu yang manis, seperti kurma atau air putih dicampur madu, merupakan sunnah yang dianjurkan. Hal ini untuk mengembalikan kadar gula darah yang menurun selama berpuasa.

 • Menghindari Pertengkaran

  Menghindari pertengkaran dan menjaga lisan selama berpuasa merupakan adab yang harus diperhatikan. Berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa.

Dengan memahami dan mengamalkan sunnah dan adab dalam hadis puasa Muharram, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dan memperoleh keutamaan dan manfaat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Selain itu, sunnah dan adab juga mengajarkan kita untuk memiliki etika dan perilaku yang baik selama menjalankan ibadah puasa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri dan orang lain.

Hikmah

Hikmah merupakan aspek penting dalam hadits puasa Muharram yang memberikan pelajaran dan nilai-nilai berharga bagi kehidupan umat Islam. Hikmah secara bahasa berarti kebijaksanaan atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks hadits puasa Muharram, hikmah dapat dimaknai sebagai pelajaran dan manfaat yang dapat diambil dari ibadah puasa di bulan Muharram.

Hikmah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadits puasa Muharram. Melalui hadits puasa Muharram, Rasulullah SAW memberikan ajaran tentang keutamaan dan manfaat puasa Muharram, sekaligus hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Hikmah inilah yang menjadi motivasi dan pendorong bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa Muharram dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

Contoh nyata hikmah dalam hadits puasa Muharram adalah pelajaran tentang kesabaran dan pengendalian diri. Puasa Muharram mengajarkan umat Islam untuk menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual selama satu hari penuh. Melalui latihan pengendalian diri ini, umat Islam dapat belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjadi lebih sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup.

Memahami hikmah dalam hadits puasa Muharram memiliki banyak manfaat praktis. Hikmah dapat menjadi motivasi untuk melaksanakan puasa Muharram dengan lebih baik, karena umat Islam memahami nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, hikmah juga dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mencari pelajaran dan nilai positif dari setiap ibadah yang dilakukan, sehingga ibadah tersebut tidak hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi juga membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan.

Pertanyaan Umum tentang Hadis Puasa Muharram

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait hadis puasa Muharram:

Pertanyaan 1: Apa itu hadis puasa Muharram?

Jawaban: Hadis puasa Muharram adalah ajaran Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram (Asyura).

Pertanyaan 2: Apa keutamaan puasa Muharram?

Jawaban: Puasa Muharram memiliki banyak keutamaan, di antaranya dapat menghapus dosa setahun yang lalu, menjadi penebus dosa besar, dan mendatangkan pahala yang berlimpah.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara melaksanakan puasa Muharram?

Jawaban: Puasa Muharram dilaksanakan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Pertanyaan 4: Apa saja syarat dan rukun puasa Muharram?

Jawaban: Syarat puasa Muharram adalah Islam dan baligh, sedangkan rukunnya adalah niat dan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual.

Pertanyaan 5: Apa hikmah di balik puasa Muharram?

Jawaban: Hikmah puasa Muharram adalah untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pertanyaan 6: Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa Muharram?

Jawaban: Hal-hal yang membatalkan puasa Muharram antara lain makan, minum, hubungan seksual, muntah dengan sengaja, dan keluarnya darah haid atau nifas.

Dengan memahami hadis puasa Muharram dan menjawab pertanyaan umum di atas, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa Muharram dengan lebih baik dan memperoleh keutamaan serta manfaatnya secara maksimal.

Pembahasan tentang hadis puasa Muharram akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya, di mana kita akan membahas sejarah, sunnah, dan adab dalam menjalankan puasa Muharram.

Tips Menjalankan Hadis Puasa Muharram

Untuk menjalankan hadis puasa Muharram dengan baik dan memperoleh keutamaannya secara maksimal, berikut adalah beberapa tips yang dapat diamalkan:

Niat yang Kuat: Awali puasa Muharram dengan niat yang kuat dan tulus karena Allah SWT. Niat yang kuat akan menjadi motivasi untuk menjalankan puasa dengan istiqomah.

Sahur yang Sehat: Sahurlah dengan makanan yang sehat dan bergizi untuk memberikan energi selama berpuasa. Hindari makanan berlemak atau terlalu manis yang dapat menyebabkan rasa lapar lebih cepat.

Berbuka dengan Kurma: Sunnah berbuka puasa dengan kurma atau makanan manis lainnya. Kurma mengandung gula alami yang dapat mengembalikan kadar gula darah dengan cepat.

Perbanyak Sedekah: Bulan Muharram adalah bulan yang baik untuk memperbanyak sedekah. Sedekah dapat membantu menghapus dosa dan meningkatkan pahala puasa.

Jaga Lisan dan Perbuatan: Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Jaga lisan dan perbuatan agar puasa menjadi lebih bermakna.

Dengan mengamalkan tips-tips di atas, diharapkan umat Islam dapat menjalankan hadis puasa Muharram dengan lebih baik dan memperoleh keutamaannya secara maksimal. Puasa Muharram yang dijalani dengan ikhlas dan penuh penghayatan akan menjadi sarana untuk meraih ampunan dosa, meningkatkan ketakwaan, dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah, sunnah, dan adab dalam menjalankan puasa Muharram. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek puasa Muharram akan membantu umat Islam dalam melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Kesimpulan

Hadis puasa Muharram memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa pada bulan Muharram. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan, manfaat, sejarah, syarat, rukun, sunnah, adab, dan hikmah di balik ibadah puasa Muharram. Beberapa poin utama dari hadis puasa Muharram antara lain:

 • Puasa Muharram memiliki keutamaan yang besar, seperti dapat menghapus dosa setahun yang lalu, menjadi penebus dosa besar, dan mendatangkan pahala berlipat.
 • Puasa Muharram juga memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani, seperti membantu mengeluarkan racun dari tubuh, meningkatkan metabolisme, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Dalam menjalankan puasa Muharram, penting untuk memahami syarat dan rukunnya, serta mengamalkan sunnah dan adab yang dianjurkan, agar puasa dapat dilaksanakan dengan baik dan bernilai ibadah.

Dengan memahami dan mengamalkan hadis puasa Muharram, umat Islam dapat memperoleh keutamaan dan manfaat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Puasa Muharram menjadi sarana untuk mensucikan diri, meningkatkan ketakwaan, dan meraih ampunan dari Allah SWT. Marilah kita jadikan puasa Muharram sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Youtube Video:Rekomendasi Herbal Alami:

Paket 2 Botol beli di Shopee : https://s.shopee.co.id/3L5LgJpQIt

Paket 2 Botol beli di Shopee : https://s.shopee.co.id/9pIjA1iOCF

Paket 3 Botol beli di Shopee : https://s.shopee.co.id/9UfsVCMro

Paket 3 Botol beli di Lazada : https://t.co/C7fZKh60Ca

Rekomendasi Susu Etawa:

Paket 3 Box beli di Shopee : https://shope.ee/6060b7kLEB

Paket 3 Box beli di Shopee : https://c.lazada.co.id/t/c.b60DdB?sub_aff_id=staida_raw_yes

Artikel Terkait

Bagikan:

jurnal

Saya adalah seorang penulis yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Hobi saya menulis artikel yang bermanfaat untuk teman-teman yang membaca artikel saya.

Artikel Terbaru